สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ : 045 - 243318 โทรสาร : 045 - 243624 E-mail : admin@ubonlocal.go.th
Powered By WNT.CO.TH